Make More of You

Varför Make More of You?


"Make More of You" är för mig ett uttryck om att vara den du verklingen är och är ämnad att vara. Att utvecklas och vara "den bästa versionen av dig själv". För det är coaching en fantastisk samtalsform. I coaching arbetar vi med mycket av det livet utmanar oss med. Läs mer under fliken

Coachsamtal. 


Välkomen att boka in samtal som gör skillnad!


Coachande samtal


Coaching är en strukturerad, utforskande, problemlösande och framåtriktande samtalsmodell. Det vänder sig till individer som har behov av eller önskan om förändring, som vill ta sig vidare och utvecklas. 


Coaching utgår alltid från dina behov och det som är viktigt för dig. Du behöver inte veta vad du vill och vart du ska när du startar. Samtalen identifierar din önskan, skapar självreflektion, medvetenhet och insikter genom att du tänker längre och bortom det du vet idag.


Coaching hjälper dig att ta fram dina svar inom dig, liksom de resurser du har. Dina styrkor och förmågor tydliggörs så att du hittar hållbara strategier och en framgång i att nå dina önskningar och mål. Lika viktigt är processen där du finner lösningar som tar dig förbi eventuella hinder och utmaningar.


Du har det yttersta ansvaret för att arbeta mot resultatet, men vägen dit hittar vi fram till i samtalen. Om du behöver finnas jag med vid din sida och stöttar och uppmuntrar dig. Jag har fullständig tillit till din förmåga och kraft att lyckas. 


Medvetna reflektioner ökar din självmedvetenhet och ditt lärande om dig själv. Din personliga utveckling gör att din förändring befästs och dina förvärvde kunskaper överförs till andra delar av ditt liv.  


Metod


I samtalet används coachande metoder, tekniker och verktyg så som att ställa 

kraftfulla frågor, lyssna aktivt, speglingar och medvetandeförande feedback.   Vi använder övningar utifrån ditt behov och tydliggör aktivitets och beteendemål utifrån de resultat du vill uppnå och följer aktivt upp din framgång. 


Partnerskap


Coaching sker i ett jämlikt partnerskap där avtal om process och resultat tas fram baserat på dina önskningar och intentioner.


När passar inte coaching?


Coaching är inte rådgivning, terapi eller mentorskap. Om du behöver terapi, behandling eller rådgivning kan jag hjälpa dig att hitta rätt person genom mitt nätverk.


Varmt välkommen till ett samtal som gör skillnad!

Professionell coaching

Ger nya insikter

Tar fram potential

Tydliggör mål

Hittar lösningar

Skapar medvetna val

Lärande & växande