Omdömen

Lämna gärna ditt omdömme efter våra samtal! Tack! 

Trodde jag visste ”vad jag ville” men blev så tydligt efter varje möte att just coachingen var det som fick det att bli tydligt, att jag kom vidare och inte bara hade det i huvudet. Nu har jag gått från tanke till handling. Uppgifter från gång till gång, att få tänka till har varit bra och lärorikt. Väldigt tydligt att coachingen är ett viktigt verktyg, inte bara när man har ”stora problem” utan coaching borde man unna sig kontinuerligt.

Malin, januari 2023

Min upplevelse av coachingen är att jag fått en stor förändring i mitt liv. Jag har alltid haft väldigt svårt för att få saker gjort, att komma vidare och att ta itu med saker och ting. Coachingen hjälpte mig bland annat att förstå och identifierasaker i livet som tar respektive ger energi. Faktum är att jag för första gången faktisk känner en markant förändring i mitt beteende och förmåga till att vara mer handlingskraftig.

Johanna, januari 2023

Jag har kommit till insikt om vissa utmaningar och förmågor som jag behöver stärka för att nå de drömmar som jag vill nå, dvs sätta mål som kan omvandla dröm till verklighet. Coachsamtalen har både varit en vilande stund, där jag i lugn och ro och med trygg vägledning kunnat reflektera och ventilera min oförmåga och min frustration, men också ett redskap i att stegvis jobba mig framåt mot målet. Jag har haft vägledning och avstämningspunkter från min coach som gett mig drivkraft och struktur i arbetet.

Annica Ekelund, januari 2023

Jag har provat på olika typer av metoder för personlig utveckling och självkännedom tidigare men först nu vågat mig på personlig coaching. Personlig coaching skiljer sig från de mer generiska metoderna för personlig utveckling och självkännedom genom att den fokuserar just på dig och de mål du vill uppnå och den löper också över tid vilket gör det skräddarsytt för dig samtidigt som innehållet i coachsamtalen dynamiskt kan förändras efter behov. Linda skapar en säker samtalsmiljö och är din sparringpartner genom coachingen. För mig har coachingen ganska konkret lett till nya insikter och verktyg för att bli effektivare med min tid och mina engagemang och hjälpt mig att fokusera på de nästa stegen i min egen personliga utveckling och mitt företagande.

William, Egenföretagare

juni 2023

Professionell coaching

Ger nya insikter

Tar fram potential

Tydliggör mål

Hittar lösningar

Skapar medvetna val

Lärande & växande