TJÄNSTER

Hem > Tjänster > Coachsamtal

Coachsamtal

Professionell coaching erbjuds inom Livscoaching, Hälsocoaching, Medarbetarcoaching, Ledarskapscoaching och Karriärscoaching. 


Livscoaching

När du är i behov av positiv förändringar på det privata planet. Det kan handla om att du vill frigöra dig från det som begränsar dig, hitta dina drivkrafter och få modet att följa din längtan, se dina livsmål och nå dem, att upptäcka och ta fram din inneboende potential.

 • Bli tydlig med vad du vill i livet
 • Förstå hur du fungerar, vad du behöver och vad du vill
 • Uppnå framgång i dina livsmål
 • Få klarhet och hitta din inre styrka
 • Skapa förmåga att hantera utmaningar
 • Förstår dina mönster och beteenden så att du kan utvecklas och bli det bästa du


Hälsocoaching

När du behöver och vill uppnå en hälso och livsstilsförändring. Dinahälsomålutgår ifrån ett holistiskt tänkt där dina fysiska, mentala, sociala och emotionella förutsättningar kopplas med dina värderingar och den du vill vara.En hälsoplan som är förankrad i dig gör vägenhållbar och tar dig till ditt mål.

 • Hittabalans och bli hållbar i liv och arbetsliv
 • Skapa motivation för att göra sin hälsoförbättring
 • Blir stark och kraftfull fysiskt och mentalt
 • Öka ditt mående och välbefinnande
 • Lära dig att använda din energi på rätt sätt för dig


  Medarbetarcoaching

  Utveckling av medarbetarskap och självledarskap skapar förutsättningar försjälvgående medarbetare med bättresjälvinsikt, en högre grundenergi och välmåendeochbidrar till teameffektivitet och därmed företagets lönsamhet.

  • Hantera arbetsstress och livspusslet
  • Nå de resultat du önskar i arbetet
  • Skapa en hållbar arbetssituation
  • Öka din motivation i arbetet
  • Samarbeta bättre med kollegor
  • Kunna fokusera bättre och bli effektiv


  Ledarskapscoaching
  Ledaresom utvecklar sina ledarskapsfärdigheterså som att bli bra på attleda sig själv, förstå och styra sina tankar och känslor, blir medveten om sitt beteende och tar ansvar för sina handlingar stärker sin ledarroll. Ledare som coachas bidrar till en coachande företagskultur som i sin tur påverkar medarbetare till att bli självständiga och lärande individeroch utvecklar fokus på framtids- och lösningsorientering.

  • Nå balans i liv och arbetaliv ochbli hållbar som ledare
  • Prioritera effektivt och vinn tid
  • Vara trygg och trivs i rollen som ledare
  • Skapar engagerade och motiverade medarbetare


  Karriärcoaching

  När du önskar uppnå dina karriärmål och behöveren plan för att nå dem.

  • Lyckas ta nästa steg i karriären
  • Identifiera dina styrkor och svagheter inför nya arbetsutmaningar
  • Komma till klarhet med vad du vill i befintligt eller annat arbete
  • Förbereda dig för en anställningsintervju och förbättra din självkänsla


  Varmt välkommen till ett samtal som gör skillnad!

  Professionell coaching

  Ger nya insikter

  Tar fram potential

  Tydliggör mål

  Hittar lösningar

  Skapar medvetna val

  Lärande & växande