TJÄNSTER

Hem > Tjänster > In-House Coach

In-House Coach

En lättillgänglig investering där ni som företag får en egen coach som kontinuerligt kommer och sitter hos er en hel eller halvdag. Ledare och medarbetare bokar in sig för enstaka samtal eller fler samtal under en period, förbokning och drop-in tillämpas. Bokning och administration sköts av coachen.


Coaching berör hela människan, professionellt som privat, då alla områden i livet påverkar oss och inverkar på varadra. Du som arbetagivare har stor potetial genom att erbjuda stöd till medarbetare och ledare i ett helhettänk. Välmående medarbetare och ledare är produktiva, engagerade, motiverade och hållbara.  


In-House coach kan bidra till att ledare och chefer blir

  • Produktiva och kraftfulla
  • Engagerade och motiverade
  • Balanserade och hållbara
  • Strukturerade och planerade
  • Självledande


Varmt välkommen till ett insats som gör skillnad!

Professionell coaching

Ger nya insikter

Tar fram potential

Tydliggör mål

Hittar lösningar

Skapar medvetna val

Lärande & växande