International Coaching Federation, ICF, är världens största branschorgan för professionella coacher. För att bli certifierad ICF Coach krävs att coachen gått en av deras ackrediterade, kvalitetstestade, utbildningar samt genomgått skriftligt prov och uppcoaching inför en examinator.


Hösten 2022 slutförde jag diplomeringsutbildningen, steg 1, via Akedemi Coachstjärnan AB, och i augusti 2023 avslutar jag Certifieringsprogrammet, steg 2 i ”Advanced Coach Program”Certifieringsprogrammet är en avancerad påbyggnadsutbildning för redan utbildade coacher. Akedemi Coachstjärnan AB är godkänd utbildare av International Coaching Federation.


I coachingen arbetar jag efter ICFs kärnkompetenser och förhåller mig till de etiska riktlinjerna så att du som klient kan känner dig trygg i vårt samarbete. 


ICF definierar coaching som partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera deras personliga och professionella potential. Coaching syftar till att främja, identifiera och utveckla personliga, yrkesmässiga eller affärsmässiga mål, samt att utveckla och genomföra en strategi eller plan för att uppnå målen.


Coaching, enl ICF, är inte rådgivning, mentorskap eller terapi.