TJÄNSTER

Hem > Tjänster > Coaching Vårdförbundets medlemmar

Coaching Vårdförbundets medlemmar

I din roll som vårdarbetande möter du många utmaningar. Skiftarbete, hög arbetsbelastning, obalans mellan krav och resulrser, personalbrist som försvårar pauser och återhämtning, bristande arbetsmiljö och mer...


Coachingen kan handla om att

  • Skapa energi och välmående så du blir hållbar i liv och arbetsliv
  • Öka motivation i din hälsoresa
  • Hitta din väg att utvecklas personligen och professionellt
  • Se över förutsättningar till att möta de utmaningar du sår inför 


I samarbete med Vårdförbundet erbjuds ett förmånligt coachpaket till dig som är medlem i Vårdförbundet. Gå in på Vårdförbundets medlemssida eller kontakta Make More of You för mer information.  


Hur går coachingen till? 


Läs mer under "Hur det går till" för mer information.  

Läs nedan om det anpassade erbjudanet för Vårdförbundets medlemmar. 


Kostnadsfritt uppstartssamtal 

Vi hörs för en kortare telefonsamtal för att se om coaching kan vara något för dig. Om det känns rätt för dig och jag bedömer att coaching passar ditt ändamål bokar vi upp ett första uppstartssamtal.


Första uppstartande coachingsamtal 

Första gången ses vi på Teams eller Zoom i ett längre uppstartssamtal (ca 90 min) där vi går igenom samarbetet och sätter en överenskommelse om coachingprocessen. Vi går igenom "Livshjulet", en övning som skapar en tydlighet i ditt nuläge och ser vilka livsområden som inverkar på varandra. Från det sätter vi en övergripande målsättning med samtalen om vad du behöver och vill uppnå med coachingen. Följande tider bokar utifrån dina förutsättningar och behov. 


Coachsamtalen

Under följande coachtillfällen arbetar vi med fokusområden och olika team som  tar dig till ditt mål. Coachingsamtalen varvas med olika fördjupningsövningar helt utifrån ditt behov. Vi stämmer kontinuerligt av din väg så att du når ditt resultat. Varje samtal är 60 minuter.

I sista samtalet har vi också ett utvärderande fokus. Vid behov av fler samtal görs en ny överenskommelse.

Pris

Paketpris: 6 tillfällen á 4200 kr vilket mosvarar ca 10 % av ordinarie pris.   

Delbetalning: 2175 kr x 2. Halva priset inför första tillfället och andra betalningen inför 4:e tillfället.

Styckbetalning: 750 kr, belatas inför varje coachsamtal. 


Betalningsalternativ

Swish alternativt fakturering.

Fakturering: enbart vid betalning för del eller helbetalning av packetpriset.

Betalningsvillkor: 30 dagar


Varmt välkommen till ett samtal som gör skillnad!

Livshjulet

Professionell coaching

Ger nya insikter

Tar fram potential

Tydliggör mål

Hittar lösningar

Skapar medvetna val

Lärande & växande